ขนมปังเนยสด 
มินิทาร์ต  1 คู่ / พายเห็ด / พายผักโขม /พายหมูแดง /
พายไส้กรอก (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

มินิทาร์ต 1 คู่และขนมปังเนยสด
พายเห็ด / พายผักโขม /พายหมูแดง /
พายไส้กรอก (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

มินิทาร์ต 1 คู่ 
พายเห็ด / พายผักโขม /พายหมูแดง /
พายไส้กรอก (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)