โจ๊กฮ่องกง ไข่ออนเซ็น เสิร์ฟพร้อมปาท่องโก๋ หมู/กุ้ง
Congee Hongkong style

ราคา 120.- /150.-