นมข้นหวาน
Sweetened condensed milk

ทานในร้าน (Eat-in) (2 oz.) ราคา 25 บาท
กลับบ้าน (Takeaway) (4 oz.) ราคา 30 บาท