ปาท่องโก๋ยักษ์ 2 ชิ้น พร้อมดิป
Patongko any 2 Pcs. Free 1 Dipping Cream

ปาท่องโก๋ยักษ์ 2 ชิ้น พร้อมดิป 1 กระปุก (ขนาด 2 ออนซ์)