พายผีเสื้อ Size M
Palmiers Size M

พายผีเสื้อ หรือ Palmier พายกรอบ หอมเนย แป้งพายบางกรอบเรียงชั้น ไม่แตกร่วนให้ขุ่นเคืองใจ