พายผีเสื้อ Size S
Palmiers Size S

พายผีเสื้อ หรือ Palmier พายกรอบ หอมเนย แป้งพายบางกรอบเรียงชั้น ไม่แตกร่วนให้ขุ่นเคืองใจ