คาราเมล มัคคิอาโต้ ร้อน/เย็น/ปั่น
Caramel macchiato Hot/Iced/Frappe

ราคา 110.-/125.-/145.- บาท